Formy pomocy / Cennik

Czym się zajmujemy:

 • terapia DDA
 • terapia uzależnień
 • psychotraumatologia
 • treningi asertywności
 • zajęcia arteterapii
 • terapia par
 • terapia rodzin
 • mediacje
 • leczymy zaburzenia lękowe i natręctwa
 • stres i zaburzenia adaptacyjne
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • depresje
 • lęki
 • brak poczucia sensu życia
 • kryzysami osobistymi (np. rozwód, śmierć bliskiej osoby)
 • wstępną diagnozą sensoryczną dziecka
 • trudności w relacjach
 • nadwaga, otyłość, bulimia
 • zaburzenia osobowości
 • pomagamy dzieciom i młodzieży z uzależnieniem

Formy pomocy:

Diagnoza psychologiczna
Jest to opis funkcjonowania psychicznego jednostki, między innymi:
– określenie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych;
– opis psychologicznych mechanizmów wyjaśniających obszary problematyczne w funkcjonowaniu;
– wskazówki i zalecenia do dalszego postępowania;
– prognozy na przyszłość.
Pomoc psychologiczna
Jest procesem umożliwiającym każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania.
Psychoterapia
Wykorzystuje różnego rodzaju środki psychologiczne oddziałujące na psychikę człowieka, co w konsekwencji prowadzi do trwałych zmian w obrębie jego osobowości, całkowitego ustąpienia objawów, co w konsekwencji prowadzi do trwałych zmian w obrębie jego osobowości, całkowitego ustąpienia bądź zminimalizowania objawów, czyli do poprawy jakości życia.
Terapia Biofeedback
to świadome sterowanie czynnością bioelektryczną mózgu, to forma neuroterapii, czyli usprawniania i poprawiania pracy mózgu. Celem treningów jest wyuczenie mózgu pracowania na określonej, dobrej częstotliwości fal i eliminowania tym samym złych częstotliwości. Wytrenowanie tej umiejętności powoduje, że w dowolnym momencie potrafimy to osiągnąć sami, bez wysiłku. Wynik treningów można porównać do nauki prowadzenia samochodu.

Cennik:

Usługi stacjonarne150 zł / 1 godzina