O nas

mgr Natalia Legutko

Psycholog w specjalności kliniczno-sądowej, neuroterapeuta EEG Biofeedback z ukończonym szkoleniem I i II stopnia, terapeuta integracji sensorycznej, psychotraumatolog, psychoterapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ.

Na co dzień zajmuję się psychoterapią osób uzależnionych, współuzależnionych a także terapią dzieci i młodzieży z rożnymi problemami emocjonalnymi, leczeniem traum, zaburzeniami psychicznymi (zaburzenia nerwicowe, depresje, zaburzenia psychosomatyczne, inne).

W obszarze mojej zainteresowań jest również wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz diagnoza psychologiczna.

dr Agnieszka Chmielowska-Marmucka

Doktor nauk humanistycznych, dysertacja z obszaru procesów poznawczych, psycholog o specjalności klinicznej i osobowości, pedagog, neuroterapeuta EEG Biofeedback I i II stopnia, biolog, terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Autorka lub współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży oraz nauczania.